Opina

Propostes Centre - Nucli Antic
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3.

On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant).

Agraïm per endavant la teua participació!

Revitalitzar els centenars de locals buits creant ajuts específics com ja fan moltes ciutats

Obrir la ciutat al riu, netejant les riberes i donant-li més dinamisme

Impulsar la creació de la primera llar d'infants pública al nucli urbà

Crear tarifes als aparcament soterrats de màxim 4 euros al dia

Millorar l'estat del Parc Teodor Gonzàlez i evitar més tales indiscriminades d'arbres

Reconvertir els antics terrenys de RENFE en un pulmó verd, amb restauració i aparcament

Augmentar la seguretat recuperant la figura del policia de barri i millorant l'enllumenat

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió.

Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres?
Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Remolins
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Augmentar la seguretat, recuperant la figura del policia de barri i millorant l'enllumenat dels carrers.

Impulsar la construcció d'una nova escola al barri vinculada al Campus de la URV.

Recuperar l'antiga terrisseria del Call Jueu com a equipament per a la ciutat.

Crear un Pla de Millora del Call Jueu, pavimentant els carrers i impulsant la rehabilitació d'habitatges.

Incentivar la recuperació del Castell de Tenasses.

Millorar la neteja del barri, acondicionant contenidors i instal·lant més papereres.

Efectuar la canalització del Barranc del Cèlio.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres?
Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Sant Llàtzer
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Acondicionar el Centre Multiusos, adequant els accessos per persones amb mobilitat reduïda i instal·lant una bomba de calor.

Millorar la il·luminació de la passarel·la del canal, duent a terme també un manteniment de l'estructura.

Reforçar el servei de neteja.

Millorar les voreres del carrer Barcelona al seu tram final i les de la resta de carrers eliminant les barreres arquitectòniques.

Incorporar la figura del policia de barri i millorar la il·luminació.

Millorar el Parc dels Països Catalans, arranjament de la pista de futbol i enjardinament.

Dignificar la plaça del Tortosí Absent i el seu entorn, arreglant la font i els accessos a la plaça.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres?
Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Ferreries
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Millorar la neteja, instal·lant més papereres, creant la figura dels agents cívics i perseguint les actituds incíviques.

Recuperar el camí de Sirga entre Ferreries i Jesús per la vora del riu, creant una nova zona verda per anar amb bici i a peu.

Pacificar el trànsit a l'Avinguda Ports de Caro i millorar la senyalització.

Crear nous aparcaments i eliminar la zona blava per les tardes i dissabtes.

Millorar la Rambla de Catalunya amb reposició de voreres i enjardinament.

Promocionar més activitats culturals i d’oci, donant suport a les associacions del barri.

Millorar el manteniment de les dos escoles del barri i crear itineraris segurs per als xiquets i xiquetes.

Millorar el manteniment de voreres, carrers i millorar la il·luminació.

Donar més suport al famós Carnestoltes, un dels símbols del nostre barri.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres?
Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Temple
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Dignificar i millorar el manteniment del Passeig de Ribera.

Mantenir durant tot l’any el parc Teodor Gonzàlez, rehabilitant la Nau.

Remodelar i adaptar l'espai d’entitats del Grup Temple.

Millorar la neteja, instal·lar més papereres i impulsar la figura dels agents cívics.

Instal·lar un circuit biosaludable i ampliar la zona verda a la vora del canal esquerre.

Recuperar la figura del policia de barri, millorant la seguretat.

Millorar l’enllumenat dels carrers, arranjar els que estan en mal estat i acabar amb les barreres arquitectòniques.

Pacificació i millora de la senyalització de l’Avinguda Lleida, davant la Policia Nacional.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres?
Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Els Reguers
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Adequar, mantenir i potenciar els espais de trobada pública: les places del poble, la pista de ball d’estiu, la zona poliesportiva i l’escola municipal.

Substituir el sostre de la pista de ball d’hivern i aprofitar les cobertes dels edificis municipals per instal·lar plaques fotovoltaiques.

Ampliar i millorar l’enllumenat públic del poble i aprofitar l’actuació per aplicar la transició efectiva cap a sistemes d’il·luminació LED.

Realitzar una actuació unitària en les voreres del poble i eliminar barreres arquitectòniques i físiques que dificulten la seva utilització.

Millorar l’atenció i el manteniment dels edificis de competència municipal (escoles, consultori mèdic, casal de jubilats, ajuntament, ...), ampliant les hores del servei de neteja.

Realitzar una substitució efectiva dels contenidors del poble, tal i com estava programat, i realitzar una actuació de neteja que minimitzi les males olors.

Millorar el servei de neteja de la via pública i actuar de forma específica en zones sensibles que tenen una especial afectació.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres? Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Jesús
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Impulsar la construcció del nou consultori mèdic, apostant per la sanitat pública.

Promoure més activitats, escoltant i donant suport a totes les entitats i associacions del poble.

Millorar la il·luminació dels carrers i l'eficiència energètica dels edificis del poble.

Tenir un poble més verd, amb més arbres i jardins.

Millorar el tram entre l'entrada de l'accés nord del poble i la carretera de Xerta (l'Aube).

Millorar i dignificar les cases del nucli antic fent una aposta decidida per la rehabilitació.

Fer un manteniment de totes les voreres de tot el poble, tots som poble, millorant l’accessibilitat.

Crear una zona d'aparcaments per al cementiri.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres? Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.

Propostes Bítem
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Creació d’una ludoteca o espai juvenil per a la lectura i l’estudi (Punt Jove).

Reubicar i millorar la parada d’autobús.

Millorar el sistema de clavegueram de la part baixa del poble.

Adquirir i convertir el solar del costat dels “pisos nous” en un espai d’ús compartit amb aparcament per cotxes i bicicletes, una àrea per gossos i una zona verda.

Sol·licitar la cessió de la Masada d’En Gasol per dignificar-la o bé exigir-ne un manteniment adequat a la Generalitat.

Instal·lar uns reductors de velocitat al carrer d’En Gasol, a l’alçada del consultori mèdic.

Augmentar la seguretat recuperant la figura del policia de barri.

Millorar el complex esportiu amb un arranjament immediat de la pista poliesportiva i el camp de futbol.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Vols que comentem la teua proposta i t'expliquem més de nosaltres? Deixa el teu nom i telèfon o correu electrònic.