Movem Tortosa tornarà a demanar la constitució immediata del Consell de Ciutat

Movem Tortosa defensarà al proper ple municipal una moció que demana la constitució d’aquesta figura prevista al Reglament de Participació Ciutadana aprovat el 2015 i ratificada per unanimitat el 2018 en una moció on es tornava a demanar la seva constitució, a la que no s’ha donat mai compliment.

Al març de 2015 va entrar en vigor el Reglament de participació ciutadana de Tortosa on es defineix el Consell de Ciutat com l’òrgan màxim consultiu i de participació on representants de la ciutadania debaten, amb responsables polítics i tècnics i tècniques municipals els assumptes públics de la ciutat, les funcions, composició i funcionament.

Al 2018 ja es va aprovar una moció per unanimitat on es demanava la seva constitució immediata, moció presentada pel PSC, avui al Govern i que definia aquest Consell com “imprescindible per a un correcte desenvolupament de la participació ciutadana a la ciutat”, a més a més de remarcar que “sense l’experiència participativa que ha d’aportar el Consell de Ciutat no és possible la participació, el debat i el consens”.

Tres anys després d’aquesta moció el Consell de Participació ciutadana no ha estat constituït encara. En aquest sentit Jordi Jordan explica que “demanem una vegada més l’aplicació de mocions aprovades per unanimitat al ple i que no tiren endavant per la inacció del govern. En aquest cas més remarcable ja que el mateix PSC ho demanava fa tres anys a l’oposició però no ha actuat ara que està al govern.” A més a més afegeix que “al 2018 es va explicar que s’havien de crear les comissions sectorials abans de la seva constitució, entenem que en tres anys ja haurien d’estar en marxa”.

La moció insta el ple de l’ajuntament a recuperar els acords de l’esmentada moció del 2018 i constituir realment de manera immediata el Consell de Ciutat per garantir i fomentar la participació ciutadana activa.

El Consell de Ciutat té entre les seves funcions debatre els plans d’actuació generals, canalitzar queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans i ha d’estar format, a banda de per l’alcalde o alcaldessa, per representants dels consells sectorials i territorials, regidors dels grups municipals, representants de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, de les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats, persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcalde o alcaldessa i ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys empadronades en aquest municipi.

Moció en relació als talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum

Movem Tortosa porta també al proper ple una moció que proposa instar al governs central i català a iniciar canvis legislatius i normatius per revertir la disfuncional regulació del nostre mercat elèctric, que ha arribat a provocar augments en el preu del 100%, mentre els costos tot just s’incrementaven en un 4%, a més a més d’iniciar accions de protecció dels consumidors i de reclamació de responsabilitats a les elèctriques.

Coincidint amb el temporal de neu i amb la baixada generalitzada de les temperatures a Catalunya, s’han produït talls en el subministrament elèctric a molts indrets del territori. Cal esmentar de manera especial que en el cas de les Terres de l’Ebre, es tracta de municipis de muntanya on les interrupcions i talls de subministraments són reiterats i que han estat denunciats i no resolts, tot i les demandes insistents.

Aquestes darreres interrupcions del servei han coincidit amb un fet històric, el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Mentre les companyies augmenten els seus beneficis milionaris, augmenta el preu de la llum un 27%, i al mateix temps creix el nombre d’incidències, la seva durada i les llars afectades.

Concretament la moció demana al Ple de l’Ajuntament instar el govern de l’Estat a realitzar una auditoria sobre l’origen del deute elèctric i el valor real de la producció elèctrica, realitzar els canvis legislatius i normatius necessaris en relació amb el funcionament del mercat elèctric per acabar amb la sobreretribució que reben les elèctriques, accelerar el desenvolupament de les comunitats energètiques locals i l’aprovació de les reformes necessàries perquè es permeti un autoconsum compartit. Per altra banda, instar també al govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de l’obligació de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys i perjudicis causats en les situacions d’interrupcions del subministrament elèctric i a l’obertura d’un canal específic per a les queixes i reclamacions ciutadanes des de la mateixa Generalitat o des de la companyia titular de la xarxa de distribució. I per últim, instar les companyies subministradores a protegir les famílies vulnerables, i que duguin a terme el pla d’inversions i complir el programa d’inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de les instal·lacions tal i com preveu la llei.


Tortosa, 28 de Gener de 2021