Movem Tortosa recull les demandes dels sindicats d’ensenyament i reclama més mesures de seguretat envers el Covid-19 als centres educatius

Movem Tortosa defensarà al proper ple municipal una moció on proposa la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica als centres educatius, l’ocupació d’espais alternatius i l’augment del pressupost en neteja, desinfecció i EPIs respiratoris suficients com a principals mesures, entre d’altres.

Sabem que el Covid-19 es transmet per l’aire, sent aquesta transmissió més probable en espais tancats. Aquest modus de contagi obliga a ventilar un mínim de vegades per hora les aules per evitar l’alta concentració de virus en suspensió. Aquesta mesura entra en contradicció amb un mínim de confort tèrmic necessari a les aules. És per aquesta raó que els sindicats estan demanant la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica a les aules, demanda que la formació progressista recull en la seva moció.

En aquest sentit Movem Tortosa exposa “el sector educatiu ha demostrat una gran capacitat d’adaptació davant la pandèmia i ha respost a la necessitat de la societat de continuar amb la seva tasca presencialment malgrat les dificultats. Per tant, els poder públics hem d’adoptar totes les mesures de protecció que estiguin al nostre abast per ajudar-los a complir amb aquesta tasca amb condicions i amb totes les mesures de seguretat possibles”.

La formació progressista més enllà de plantejar la ventilació mecànica als centres on sigui necessari també proposa facilitar l’ocupació d’espais alternatius en el cas que el centre ho trobi pertinent per reduir ràtios i promoure la realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions meteorològiques ho permetin. També inclouen la necessitat d’augmentar el pressupost en neteja i desinfecció i reclamen una dotació D’EPIs respiratoris suficient per a tots els treballadors i treballadores.

El primer grup de la oposició torna a insistir en el compliment de mocions aprovades que no s’han materialitzat encara “per dignitat democràtica”

Movem Tortosa portarà també al proper ple de l’ajuntament una moció on reclama la instal·lació de bescanviadors de nadons als lavabos dels edificis municipals, tant als masculins com als femenins.

Al 2018 ja es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel PSC, llavors a l’oposició, on es demanava la seva instal·lació de manera indistinta i sense discriminació. Tres anys després d’aquesta moció no s’ha fet la instal·lació a pràcticament cap edifici municipal ja existent i tampoc en els que s’han creat a posteriori.

En aquest sentit el primer partit de l’oposició demana “una vegada més que per dignitat democràtica es materialitzen les mocions que aprovem al ple, quin sentit té llavors presentar i aprovar mocions si no s’apliquen?”. Més enllà d’aquest fet, Movem Tortosa remarca que “el fet d’instal·lar els bescanviadors i de fer-ho tant als vestidors d’homes com de dones, és l’aplicació pràctica del principi de transversalitat de les polítiques públiques. És a dir, no només redactem polítiques d’igualtat sinó que actuem proactivament contra qualsevol senyal quotidià de desigualtat, com és en aquest cas en particular el fet que els bescanviadors de nadons sempre s’instal·lin als lavabos de dones, fet que dona a entendre que es la cura del nadó responsabilitat en exclusiva de la mare i que s’accepta socialment aquest rol sexista ja caduc que pensem que hem de contribuir a superar des dels poders públics”.

La moció insta el ple de l’ajuntament a recuperar els acords de l’esmentada moció del 2018 realitzant un estudi per avaluar els costos de la instal·lació d’aquests canviadors en els lavabos dels edificis municipals de la ciutat, amb l’objectiu de quantificar els costos d’aquesta actuació i que s’iniciï un procés d’instal·lació gradual d’aquests canviadors amb criteris de gènere, de manera que com a mínim hi hagi un a cada edifici públic. La moció també planteja que alhora s’avaluï i quantifiqui la realització d’una campanya d’informació i sensibilització de la ciutadania en aquest sentit.


Tortosa, 24 de Febrer de 2021