Movem Tortosa recorda que l’enllumenat és encara deficient a la majoria de barris del municipi

El 2017 Movem Tortosa va presentar els resultats d’una auditoria sobre l’enllumenat realitzada a partir de les aportacions de la ciutadania i amb la col·laboració d’un grup d’enginyers que concloïa que la ciutat estava fosca. Es van analitzar diferents punts de llum als barris de Ferreries, Sant Llàtzer, el Centre-Nucli Antic i El Temple i el resultat fou que pràcticament un 80% estaven sota el nivells mínims que estipula la normativa general.

Ja en aquell moment se’n van definir les principals causes. La substitució de làmpades de vapor de mercuri i vapor de sodi per tecnologia LED sense modificar les distàncies entre punts ni l’altura d’aquests, i no afegir-hi braços per poder superar els arbres i focalitzar l’enllumenat als vials, no només deixava Tortosa a les fosques sinó que suposa un perill per als vianants.

Des de Movem Tortosa ja es va reclama al govern del PDeCAT en aquell moment mitjançant una moció que posés fil a l’agulla per revertir aquesta situació, moció que va ser rebutjada ja que es negava la necessitat de millorar l’enllumenat del municipi i es va parlar de manipulació dels resultats. Cal recordar també, que una de les propostes electorals de Movem Tortosa suposava un pla de millora de l’enllumenat, situant aquesta problemàtica al centre del debat polític en quant a mancances estructurals del municipi.

Finalment, 3 anys després l’Ajuntament de Tortosa està duent a terme obres de renovació de l’enllumenat. En aquest sentit, el portaveu de Movem Tortosa Jordi Jordan explica “ens deien que mentíem i que Tortosa no estava fosca, celebrem que es dugin a terme aquestes mesures tant necessàries per a la ciutat però no podem oblidar que s’ha perdut el temps i que actuïn ara només és una constatació del seu fracàs de gestió” i que “així es demostra que Movem Tortosa marca el ritme de l’acció de govern, anant sempre a remolc de les nostres propostes que finalment acaben implementant”, reitera.


Tortosa, 23 de Desembre de 2020