Movem Tortosa continua defensant que són possibles les ajudes de 1.000€ per al comerç

Un cop repartides les ajudes de la primera convocatòria i ja aprovada la quantitat a repartir en una segona, el primer grup de l’oposició en fa un balanç dels resultats, on els números demostren que les ajudes que reclamava la oposició de 1.000€ per establiment eren possibles.

En la primera convocatòria l’import total d’ajudes ha estat de 350.000€, dels quals se n’han repartit 400€ per a cadascun dels 326 expedients aprovats, sent un total de 130.400€ repartits i 219.600€ que no han arribat al comerç i han quedat deserts.

Ara s’han aprovat 150.000€ d’import total d’ajudes per a una segona convocatòria. Tot i que es preveu que el nombre d’expedients serà menor, si prenem en consideració els mateixos expedients de la primera convocatòria, quedarien 19.600€ que tampoc arribarien al comerç, sent un total de 239.200€ els que no podran servir d’ajuda als comerços que tant ho necessiten, demostrant que els 1.000€ d’ajudes per expedient que demanava l’oposició eren factibles.

Cal recordar que l’oposició ja havia presentat una moció al Ple de l’Ajuntament de Tortosa reclamant aquests 1.000€ d’ajudes per establiment i que fins i tot s’havia aprovat, però no sent considerades després en la definició de les ajudes a atorgar que finalment han estat de 400€ per establiment.

Davant d’aquesta evidència, Movem Tortosa lamenta que aquestes ajudes no hagin pogut arribar als establiments. En aquest sentit el portaveu del primer grup de l’oposició Jordi Jordan remarca que “s’haguessin pogut donat aquests 1.000€ i fins i tot més, però no s’ha fet per la manca de voluntat política i de sensibilitat davant dels sectors afectats mostrada pel govern sociovergent”, i afegeix que “des de Movem Tortosa continuarem reclamant durant l’any vinent que aquestes ajudes siguin com a mínim de 1.000€, que és el que ha demanat l’oposició des del principi”.

Tortosa, 29 de Desembre de 2020