Jordi Jordan proposa més indústria i polítiques actives per dinamitzar econòmicament Tortosa

La implementació d’un pla estratègic, la promoció industrial de la ciutat, l’aposta per la innovació i la revolució digital i la creació del clúster dels cítrics són propostes per dinamitzar l’economia tortosina.  

Aquest divendres, últim dia de campanya, davant de les oficines de treball a Tortosa el candidat Jordi Jordan, acompanyat per diferents membres de la candidatura han recordat que l’atur a Tortosa és molt elevat tot i que la ciutat hagi perdut molta població en els darrers anys. Per tot plegat, Jordan ha remarcat que “la prioritat número 1 del govern  municipal ha de ser impulsar l’economia, generar més oportunitats, i per això proposem implementar un pla estratègic per planificar i impulsar les potencialitats de Tortosa”.

En este sentit, Jordi Jordan aposta per promoure la indústria de la ciutat, posant al dia els polígons existents, exigint les infraestructures necessàries com la connexió per tren i per carretera, i fent una política de promoció industrial buscant noves implantacions, creant bonificacions i fent que sigui més fàcil i atractiu instal·lar-se a la ciutat.

Per altra banda, Jordi Jordan, també ha parlat de la necessitat de donar suport a les empreses existents, crear-ne de noves millorant les polítiques del viver, apostant per la innovació i la revolució 4.0 “per no quedar-nos al marge de les noves tecnologies i oportunitats”.

Finalment, Jordi Jordan, ha defensat la necessitat de crear un clúster dels cítrics a les Terres de l’Ebre davant la crisi del sector i la demanda del mateix col·lectiu d’empreses que dóna molts de llocs de treball directes i indirectes a tota la comarca.

Tortosa, 24 de maig de 2019