Fruits de futur a Tortosa

Les nostres accions, en tots els aspectes de la nostra vida, estan guiades per uns objectius determinats. A nivell de ciutat, això es tradueix en planificar polítiques per tal d’aconseguir uns objectius marcats. És a dir, definir què volem ser com a ciutat en un futur i treballar per arribar-hi. Això tècnicament ho defineix un pla estratègic de ciutat.
A Tortosa hem tardat més de 16 anys en aconseguir que el govern municipal entengués i compartís la necessitat de definir els objectius que han de ser la guia per a les accions i decisions de tots els que treballem per la ciutat. Des de el 20201 comptem amb un pla estratègic per als pròxims 10 anys i el que hem de fer ara és desplegar les accions previstes per aconseguir resultats.
L’últim informe de l’Idescat ha revelat que Tortosa no ha crescut en habitants durant els últims anys. De fet, hem passat de ser la tercera ciutat de la demarcació després de Tarragona i Reus, a ser la cinquena en número d’habitants, sent superats per Cambrils i el Vendrell. Això contrasta amb altres ciutats similars del territori com Amposta, que han continuat creixent.
Segurament una de les causes que ens ha portat a aquesta situació és el mal govern que arrastrem en els darrers 14 anys, que ha guiat les seues accions en base a projectes electoralistes sense sentit, el clientelisme i sense cap projecte de ciutat. Per tant, em sembla evident la necessitat que aquest pla estratègic, elaborat per la Universitat, que tant hem batallat per aconseguir no es quedi en paper mullat.
Malauradament, però, les decisions que està prenent el govern de Junts-PDCAT amb el recolzament del PSC sembla que no van en aquesta direcció. Un clar exemple ha estat la negativa a desplegar dos eines previstes pel mateix pla estratègic per poder-lo aplicar. Aquetes eines són la creació d’una oficina tècnica i el consell promotor, que són els que han de desenvolupar el pla amb la participació i representació de totes les forces polítiques i tots els agents econòmics i socials de la ciutat. Van votar en contra d’una moció en aquest sentit, ara fa uns dies.
Tenint en compte que parlem d’un pla que s’ha de portar a terme durant 10 anys i que fixa objectius a llarg termini, em sembla molt greu i molt negatiu per a la ciutat que el govern sociovergent hagi decidit no crear aquesta oficina tècnica i aquest consell promotor per tal d’excloure una vegada més a l’oposició del desplegament del pla estratègic i que hagi decidit prendre les decisions i portar a terme accions de manera unilateral, si és que en volen realitzar alguna. Sembla que no hagin entès la importància de treballar en base a uns objectius, amb planificació i sobretot, amb una visió de futur i de ciutat i no partidista.
Aquesta manera de fer política i governar no la compartim des de Movem Tortosa i contrasta enormement amb la que estan fent altres ciutats que ens estan passant davant com pot ser Reus, que porta 30 anys desenvolupament i aplicant plans estratègics basats en el consens de totes les forces polítiques i que els està aportant els seus fruits a nivell socioeconòmic.
Com sempre, és possible fer-ho i tot depèn de la voluntat política dels partits al govern. En aquest sentit, no sorprèn com actuen els hereus de Convergència a la ciutat però sí que decep el paper del PSC del Sr Roig, que ha acabat atrapat en la seua dinàmica de clientelisme i obres de curta mirada, convertint-se en el nou Monclús de la política tortosina, és a dir, fent tot el contrari del que havia predicat durant tots aquests anys per esdevenir el nou satèl·lit dels postconvergents, renunciant a construir una Tortosa diferent, de progrés i canvi.
Des de Movem Tortosa, com a primera força progressista de la ciutat, continuarem mirant el futur, amb els objectius clars d’on volem anar per guiar els nostres passos. Per això no ens resignarem a continuar perdent pes econòmic i demogràfic mentre els responsables directes no fan autocrítica i s’ofenen quan l’oposició és proactiva, aporta idees i presenta accions per superar aquesta situació.
És evident que davant la difícil situació d’incertesa que estem vivint, necessitem consens i la implicació de tots i totes com a representants de la ciutadania per tirar endavant el pla estratègic, perquè és indispensable que les decisions que prenem dia a dia ens porten on volem anar com a ciutat. Arribar a un consens implica escoltar, negociar i fins i tot treballar en equip; implica més feina que el treball unilateral, però és el que Tortosa necessita i el que la ciutadania espera dels seus representants per encarar el futur amb esperança. Per nosaltres, no hi serà.

Jordi Jordan Farnós és portaveu de Movem Tortosa i diputat al Parlament de Catalunya