COMUNICAT DE PREMSA

Després de conèixer les declaracions fetes per l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, 

ahir en roda de premsa al voltant de les ordenances fiscals de l’exercici de 2020, 

Movem Tortosa vol fer les següents consideracions: 

Movem Tortosa ha rebut amb sorpresa la decisió del govern municipal de Tortosa de 

no fer modificacions a les ordenances fiscals per, així, no haver-les de sotmetre a 

l’aprovació del plenari. Una decisió que, a més a més, va ser comunicada al grup 

municipal de Movem Tortosa només uns minuts abans que l’alcaldessa ho expliqués 

en roda de premsa als mitjans de comunicació. El portaveu del grup municipal de 

Movem i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Tortosa, Jordi Jordan, qualifica la decisió 

de no dur les ordenances al ple de «símptoma de debilitat del govern» i la comunicació 

de la decisió a l’oposició només minuts abans que a la premsa de «falta de respecte 

cap a l’oposició, que sí tenia predisposició a a arribar a acords». 

Movem Tortosa vol fer saber que havia presentat al govern de Junts per Tortosa tot un 

seguit de propostes en positiu amb les quals el principal grup polític de l’oposició volia 

contribuir a fer que els impostos de Tortosa fossin més equitatius i justos. Entre les 

propostes fetes per Movem, i que el govern municipal es va mostrar obert a valorar, hi 

ha les següents: 

  • Establir bonificacions del 80 per cent per a aquells propietaris que reformin 

habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no 

superior a l’índex de referència de preus de lloguer a Catalunya. 

  • Ampliar fins al 30 per cent la bonificació de la quota íntegra de l’impost en els 

habitatges en els quals s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 

de l’energia provinent del sol i que no hi estiguin obligats per la normativa 

vigent. 

  • En l’Impost sobre Activitats Econòmiques, afegir la bonificació del 15 per cent 

per creació d’ocupació, per a aquells subjectes passius que tributen per quota 

municipal i que generin llocs de treball a més a més del titular de l’explotació i 

fins un màxim de 4,99 treballadors, amb contracte indefinit durant el període 

impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació. 

  • En l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, establir una bonificació 

del 80 per cent per obres d’instal·lació d’infraestructures de càrrega de vehicles 

elèctrics. 

Movem Tortosa vol fer notar que ara, amb la seua actitud, el govern municipal de Junts 

per Tortosa impedeix l’aplicació de cap de les propostes en positiu que ha fet no 

només el grup municipal de Movem Tortosa, sinó també altres partits de l’oposició. 

«Això demostra que per part de l’alcaldessa no hi ha cap voluntat d’arribar a acords», 

ha valorat Jordi Jordan, que atribueix la decisió que ha pres el govern municipal sobre 

les ordenances fiscals a una «rebequeria» i a un intent de l’alcaldessa de «fer-se la 

víctima» després d’haver perdut dos cops la votació de l’ampliació del teatre auditori 

Felip Pedrell. «La senyora Roigé segueix sense assumir que està en minoria a 

l’Ajuntament de Tortosa. S’equivoca, perquè ni sap i ni vol negociar amb l’oposició», ha 

lamentat el portaveu de Movem Tortosa. 

Tortosa, 11 d’octubre de 2019