Movem Tortosa denuncia l’abandonament del barri del castell i reclama al govern que n’inclogui la reconstrucció als Next Generation

Movem Tortosa denuncia l’abandonament del barri del castell i reclama al govern que n’inclogui la reconstrucció als Next Generation

Movem Tortosa ha carregat contra el govern municipal davant l’evident estat d’abandonament del barri del castell, situat al centre neuràlgic del casc antic de la ciutat. La formació progressista ha denunciat l’actitud triomfalista de la Sra. Roigé davant la rehabilitació de la ronda del barri, quan la realitat ofereix una imatge dantesca del que hauria de ser un dels indrets més destacables de Tortosa.

Actualment de les 107 cases que conformaven el barri del castell, només 8 estan en bon estat. De la resta, 48 estan pràcticament en runa i la resta són ja solars. Davant aquest fet, el primer partir de l’oposició en culpa la inacció dels pràcticament 16 anys de governs convergents amb una deficient política urbanística i vers el nucli antic.

En paraules de Jordi Jordan, portaveu de Movem Tortosa, l’estat del barri afecta la ciutat en dos aspectes molt important. Per una banda, la imatge que es dona de la ciutat i com afecta el turisme i per altra banda a la situació social, que deixa espais buits a la ciutat quan en paral·lel hi ha col·lectius amb dificultats d’accés a l’habitatge.

Jordan denúncia les dificultats amb que es troben sobretot els joves per poder accedir a un habitatge assequible a la nostra ciutat i reclama un Pla d’habitatge. En aquest sentit Jordan recorda, que “Movem Tortosa ja em presentat diverses mocions demanat la redacció d’un Pla d’habitatge com tenen altres ciutats com Reus, Tarragona, Manresa i mai s’ha tirat endavant. Una ciutat com Tortosa, capital de comarca i vegueria, hauria de comptar amb aquesta eina bàsica per oferir habitatge públic a preus assequibles”.

Movem Tortosa reclama la rehabilitació integral del barri del castell. Per una banda, dotant els habitatges existents dels serveis bàsics del segle XXI, com són aigua, llum i telecomunicacions, la urbanització dels carrers i sobretot, la construcció d’habitatge social per a que es pugui començar a reconstruir el barri.

La formació progressista demana al govern que inclogui de manera concreta i explícita la rehabilitació del barri del castell, així com del Call Jueu de Remolins, als projectes que han d’optar als Fons Next Generation i que permetrien la regeneració total d’aquests barris tant significatius de Tortosa.

Per altra banda, el portaveu de Movem Tortosa ha aprofitat la compareixença davant el mitjans per valorar la proclamació ahir del Sr. Faura com a candidat d’ERC a les properes eleccions municipals. En aquest sentit, Jordan ha titllat la proclamació de “cortina de fum” per tapar el vot en contra d’ERC a la construcció del nou hospital al Parlament i ha ironitzat sobre el canvi que proclama ERC. “Si precisament a Tortosa no hi ha hagut un canvi durant els darrers 8 anys a Tortosa ha estat per ERC i no pot continuar enganyant a la ciutadania. Sempre que ERC ha tingut la clau del canvi ha optat per perpetuar la convergència de tota la vida al poder”. Finalment Jordan ha instat els votants d’ERC al es darreres eleccions a no “escoltar els cants de sirena de Faura i estar atents al que s’ha demostrat en els darrers anys”.


Tortosa, 30 de març de 2022

“Espais Feministes de Tortosa” el concurs de fotografia de Movem Tortosa pel 8M – CONSULTA DE BASES LEGALS

Movem Tortosa es suma als actes de commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, reiterant el seu compromís per una societat més igualitària, justa i diversa.

En aquesta ocasió la formació progressista ha optat per transmetre el missatge feminista a través de les xarxes socials, amb un concurs dirigit als tortosins i tortosines on justament es premiarà la imatge que millor representi aquest esperit reivindicatiu feminista.

Concretament, s’ha de decorar qualsevol espai, (balcó, finestra, terrassa, pati, jardí, aparador, habitació, etc) amb reivindicacions feministes i compartir una fotografia d’aquest espai a les xarxes socials amb el hashtag #EspaisFeministesTortosa, seguint i etiquetant Movem Tortosa.

Les fotografies es poden pujar a xarxes socials fins el 28 de març, tot i que també es preveu la participació de persones sense accés a xarxes socials, que podran enviar la seua fotografia per WhatsApp al mòbil de Movem Tortosa 640.205.289.

Un cop finalitzat el període es reuniran les membres del jurat, dones expertes en feminisme de diversos àmbits culturals de la ciutat de Tortosa, i d’entre totes les fotografies presentades al concurs, és seleccionaran les fotografies que transmetin el millor missatge feminista, sense valorar-ne la qualitat tècnica. L’1 d’abril es farà públic el veredicte i l’entrega dels obsequis a les fotografies seleccionades com a guanyadores.

La persona que millor hagi transmès amb la seua fotografia el missatge reivindicatiu feminista, serà premiada amb un sopar per a dues persones al Restaurant La Torreta de Remolins. La segona fotografia serà premiada amb un lot de llibres escrits per dones i de caire feminista, de la llibreria “La Irreal”.

Les bases legals del concurs es faran públiques i es podran consultar a la pàgina web de Movem Tortosa.


Tortosa, 8 de març de 2022

BASES LEGALS
#EspaisFeministesTortosa

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.
@MovemTortosa dura a terme un concurs dirigit a la població de Tortosa per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Tota persona amb un perfil real i no dirigit a participar en sortejos, podrà participar tantes vegades com vulgui, aportant les seves idees originals i que reivindiquin la igualtat de dones i homes, com també de la figura de la dona treballadora.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.
El CONCURS es durà a terme dins de l’Estat Espanyol, per a la població que sigui usuària de xarxes socials (Instagram, Facebook…) o en el cas de que no tinguin accés a aquestes plataformes podran participar via WhatsApp i hauran d’acceptar les presents bases legals mitjançant participació en el mateix i compleixin els requisits descrits en aquestes bases.

3. ÀMBIT TEMPORAL.
El període de participació començarà el dia 8 de març de 2022 i finalitzarà el dia 28 de març de 2022 amb l’elecció de la persona guanyadora entre les participants que hagi rebut més “LIKES” i també la que transmeti el millor missatge reivindicatiu feminista.

4. CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ.
La PARTICIPACIÓ es durà a terme sota la modalitat de “PARTICIPACIÓ gratuïta”, és a dir, la participació no implicarà cap despesa per a les persones participants.

5. COMUNICACIÓ DE L’ACTIVITAT.
La present activitat es comunicarà durant el període en què es trobi actiu a través de les diverses xarxes social (Instagram, Facebook…) organitzadores.

6. REQUISITS, PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DE LA PARTICIPACIÓ.
Per participar, les persones interessades hauran de:
6.1. Decorar, vestir el seu balcó, finestra, terrassa, pati, jardí, tendal, parc, aparador o qualsevol altre lloc amb reivindicacions feministes.
6.2. Fer una fotografia d’aquest espai decorat de manera reivindicativa i compartir-la a les xarxes socials amb el hashtag #EspaisFeministesTortosa.
6.3. Ser seguidora de comptes d’Instagram, Facebook: @MovemTortosa i seguir sent-ho fins al menys la data d’elecció de la persona guanyadora. Seran “seguidores” aquelles persones que tinguin pressionada la casella “Seguir” de cada un dels comptes esmentats.
6.4. Les persones que no disposin d’accés a les xarxes socials, podran enviar les seves fotografies per WhatsApp al telèfon mòbil de Movem Tortosa, 640.205.289.
6.5. Les dades personals de la persona guanyadora, han de ser facilitats als organitzadors abans del 28 de març de 2022, mitjançant els canals facilitats. Un cop passada aquesta data, aquestes dades no podran ser modificades.
6.6. La participació, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants no poden vulnerar en cap cas les Regles comunitàries de les xarxes socials (Instagram i Facebook) ni les Condicions d’ús.
6.7. Durant tot el mes d’abril les fotografies participants del concurs estaran exposades a la Seu de Movem Tortosa, al Carrer Sant Blai, 18 baixos.

7. PREMI
La persona guanyadora, serà premiada amb un sopar per a dues persones al Restaurant La Torreta de Remolins i la segona fotografia serà premiada amb un lot e llibres escrits per dones i de caire feminista, de la “La Irreal”.

8. COMUNICACIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES

Un cop finalitzat el període es reuniran les membres del jurat (dones expertes en feminisme de diversos àmbits culturals de la ciutat de Tortosa), i d’entre totes les fotografies presentades al concurs, és seleccionaran les fotografies que transmetin el millor missatge feminista, no es valorarà la qualitat tècnica de la fotografia. S’informarà a la persona guanyadora a través de l’aplicació d’Instagram i a l’acte d’entrega de premis i exposició de les fotografies presentades, l’1 d’abril es farà públic el veredicte i l’entrega dels obsequis a les fotografies seleccionades com a guanyadores.

9.- RESERVES I LIMITACIONS
9.1 Els organitzadors es reserven la possibilitat de rebutjar el registre d’aquelles participants de la qual no estiguin complets o les seves participacions no compleixin els requisits per poder participar.
Els organitzadors es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del de l’ACTIVITAT, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.

10.- LIMITACIÓ AL CONTINGUT DE LES FOTOS I ELS COMENTARIS.
10.1 Discriminació: En cap cas podran realitzar-se amb una intenció que pretengui discriminar a terceres persones i que vulnerin els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de contingut discriminatori ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
10.2 Activitats il·legals: No podran incloure contingut que promoguin activitats il·legals o que incorporin contingut obscè o difamatori.
10.3 Continguts autodestructius: Es prohibeix incloure contingut que promogui el consum de substàncies estupefaents o que pogués incitar a trastorns alimentaris i a l’autolesió.
10.4 Violència: Està expressament prohibit participar amb fotos i comentaris que promoguin la violència i / o que incloguin sense cap limitació, la violència sexual o la violència contra animals i persones.
10.5 Contingut degradant: No estan permeses fotos i comentaris que siguin intimidants, amenaçadors degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.
10.6 Contingut sexual: Està expressament prohibit incorporar qualsevol tipus de contingut sexual.
En cas que s’acredités que qualsevol dels Participants del concurs incorregués en alguna de les limitacions establertes en el present apartat, MOVEM TORTOSA es reserva el dret d’excloure al Participant de la present promoció.
MOVEM TORTOSA no es responsabilitza dels danys ocasionats pel contingut inclòs en les fotografies publicades pels Participants a la Promoció, i que en un moment donat pugui ferir la sensibilitat d’altres participants, per la qual cosa MOVEM TORTOSA declina tota la responsabilitat legal i jurídica de totes les fotografies i descripcions.
10.- ACCEPTACIÓ
La participació en aquesta activitat implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La manca d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació.

11.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
MOVEM TORTOSA es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (en endavant, “RGPD”) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a una base de dades titularitat de MOVEM TORTOSA per tramitar la participació de les persones concursants i per comunicar-lis el premi en cas de que resultin guanyadores.
MOVEM TORTOSA manté la seguretat adequada d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els participants facilitin a través de la promoció, sense perjudici d’informar-los de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. MOVEM TORTOSA es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions que, si escau, es puguin produir.
La persona participant garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a MOVEM TORTOSA, qualsevol modificació dels mateixos. La persona participant respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant- MOVEM TORTOSA el dret a excloure de la Promoció a tota persona participant que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’exercitar les altres accions que procedeixin en Dret. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar MOVEM TORTOSA de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

12.-AGRAÏMENT
Les persones agraciades amb el premi, han de publicar una fotografia en el seu compte a les xarxes socials presa amb el premi fent esment als comptes organitzadors del sorteig.

Movem Tortosa demana bonificacions per a renovables i vehicles elèctrics o de baixes emissions

Movem Tortosa ha presentat avui la seua proposta d’ordenances fiscals per l’any 2022, on aposta per la sostenibilitat i l’accés a la vivenda mitjançant la contenció de preus.

Entre el grup més important de propostes ens trobem les que tenen per objectiu el foment i la implantació de les energies renovables i les que van en la línia de crear mesures orientades al foment, la introducció i l’ús del vehicle elèctric i de baixes emissions.

En quan a les energies renovables, la formació progressista proposa bonificacions d’entre el 50 i el 95% per l’ús o implantació d’energia solar tèrmica i/o fotovoltaica, sempre i quan no s’estigui obligat a la seua instal·lació en el cas de l’IBI i l’ICIO, i d’un 50% en el cas de l’IAE per als que utilitzin l’energia solar o altres energies renovables en l’exercici de les activitats objecte de l’impost.

Movem Tortosa busca també amb aquestes ordenances incentivar els vehicles elèctrics i de baixes emissions amb l’aplicació de diverses mesures que van des de l’abonament de la taxa per l’estacionament a la zona blava o bonificacions a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. A més a més, introdueixen la bonificació del 80% per obres d’instal·lació d’infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics.

A més d’aquestes propostes marcades per la sostenibilitat, la formació progressista també ha presentat propostes que busquen augmentar l’oferta de locals i pisos de lloguer per tal de contenir-ne el preu i fer més accessible la vivenda i l’emprenedoria a la ciutadania, mitjançant bonificacions del 80% per aquells propietaris que reformin habitatges i locals buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

En aquest sentit el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha definit aquestes propostes com a “propostes realistes, positives i que busquen incentivar accions individuals que aporten un impacte positiu per tots els tortosins i tortosines”.

Tortosa, 27 de Setembre de 2021.

Jordan demana la recuperació del tren ràpid entre Tortosa i Barcelona

El coordinador de Movem Terres de l’Ebre i diputat al Parlament, Jordi Jordan, portarà una proposta de resolució al Parlament per demanar una millora del servei ferroviari a Terres de l’Ebre dins del marc del debat de política territorial del Parlament, recollint així les demandes històriques del territori en quant a mobilitat i fent seues les reivindicacions de la Plataforma Trens Dignes.

Entre les seues demandes, destaca la recuperació del tren d’alta velocitat Avant amb bonificacions. Recordem que aquest servei es va iniciar al febrer de 2020 connectant Terres de l’Ebre amb Barcelona en una hora i mitja. Eren trens semidirectes que només paraven a les principals estacions i la parada de l’AVE del Camp de Tarragona, afavorint de retruc la comunicació amb Saragossa, Madrid i França. Considerat insuficient per la ciutadania, però anunciat com un primer pas de cara a la millora de les connexions per part de la Generalitat, va ser retallat amb només un mes de servei, sent suprimit en caps de setmana i eliminat totalment amb la pandèmia i que mai s’ha recuperat.

A més de recuperar aquest trens ràpids, la formació progressista demana bonificacions per a tots els trens de llarg recorregut que s’aturen a l’Aldea i van cap a Barcelona, com ja es fa en estacions com Tarragona, Lleida i Girona, facilitant l’accés a la ciutadania a aquest tipus de trens. En aquest sentit Jordan afirma “no pot ser que els pocs trens de llarg recorregut que paren a l’Aldea no es bonifiquen com es fa a altres estacions, i per contra, s’acaben eliminant precisament pel poc ús”.

Movem Terres de l’Ebre també ha fet referència a una enquesta que va fer la Generalitat a més de 9000 usuaris del territori sobre mobilitat al febrer de 2020 i que havia de servir per tirar endavant un Pla de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. La formació progressista ha anunciat que demanarà que se’n facin públics el resultats i que sobretot es redacti aquest pla, que hauria de posar els bases d’una mobilitat sostenible. “Recordem que el pa anterior es va fer i no es va aplicar mai, esperem que aquest es faci i s’apliqui d’una vegada per totes, ajudant a planificar la connectivitat i la mobilitat de les Terres de l’Ebre entre administracions, Renfe i ciutadania”, reitera Jordan.

Finalment la proposta de resolució demana transparència en quan a la taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, sol·licitant que es facin públiques les seues actes i reunions. “Volem saber que s’està parlant i que s’està decidint, ja que és d’interès de la ciutadania i no es pot treballar a les seues esquenes. Ja no hi ha més excuses per a que el Govern es posi a treballar per un transport de qualitat i sostenible també per a Terres de l’Ebre”, conclou Jordan.


Tortosa, 20 de setembre de 2021

Movem Tortosa reitera la necessitat de finalitzar el contracte amb El Corralet tal i com reclamen les protectores d’animals

Movem Tortosa vol reiterar el seu suport a les associacions de protecció i defensa dels animals del municipi que han estat assumint la cura de la major part d’animals perduts i abandonats sense cap tipus de recolzament econòmic per part de l’ajuntament, complint la tasca del servei municipal de recollida d’animals que en aquests moments està gestionat pel Corralet, el qual ha generat des del principi una gran desconfiança a bona part de la ciutadania.

Movem Tortosa defensa una vegada més la remunicipalització del servei de recollida d’animals, recordant la moció aprovada fa pràcticament un any en aquest sentit pel Ple municipal i que el mateix partit va presentar on reclamaven la rescissió del contracte a l’empresa El Corralet i demanant que aquest passés a mans municipals, tot i no tenir el suport del govern municipal de la Sra. Roigé.

En aquests moments el servei de recollida d’animals continua en mans de l’empresa Seproanimal, més coneguda com El Corralet, tot i estar el contracte caducat des del passat mes de febrer i per tant, prorrogat de fa més de 7 mesos.

No és la primera vegada que el primer grup de l’oposició carrega contra el govern post-convergent per aquesta qüestió; cal recordar que Movem Tortosa ha demanat mitjançant canals oficials fins en tres ocasions quin seria el posicionament del govern un cop exhaurit el contracte, si es remunicipalitzaria o bé es tornaria a externalitzar i demanant saber-ne les condicions si aquest fos el cas, sense haver rebut una resposta clara sobre el futur d’aquest servei municipal, que ara funciona amb el contracte prorrogat davant la rebutja de les entitats de protecció i defensa dels animals del municipi.

Jordi Jordan, portaveu de Movem Tortosa, expressa el seu malestar davant “una situació que es podria haver evitat si el servei estigués ja municipalitzat com sempre hem demanat. Una vegada més es deixa d’aplicar una moció aprovada pel Ple, que a més a més es va presentar abans que s’exhaurís el contracte per a poder-ho fer correctament i amb temps i que tot i afectar un tema tant sensible com és el benestar animal, s’ha quedat al calaix. Per això donem suport a les accions iniciades per les associacions de protecció i defensa dels animals de Tortosa i continuarem insistint en la remunicipalització del servei” reitera Jordan.


Tortosa, 1 de Setembre de 2021.

Movem Tortosa proposa recuperar l’antic Camí de Sirga entre Ferreries i Jesús per a peatons i ciclistes

El primer partit de l’oposició acaba el curs polític explicant el que serà la propera moció que presentarà al primer ple ordinari del mes de setembre i que pretén recuperar l’antic Camí de Sirga entre Ferreries i Jesús, una proposta reivindicada també per l’Associació de Veïns de Ferreries – Sant Vicenç.

Concretament el projecte planteja recuperar aquest tram del Camí de Sirga d’uns 800 metres aproximadament, que uneix el barri de Ferreries amb l’EMD de Jesús a partir del Parc Lluís Companys i fins l’embarcador de Jesús. Pràcticament un quilòmetre que transcorre per la vora del riu, passant per darrera la fàbrica d’olis Faiges i que en aquests moments està abandonat i ple de vegetació.

Com ha explicat la formació progressista, per fer realitat el projecte caldria dur a terme diverses accions per recuperar l’espai, com seria desbrossar la vegetació, col·locar baranes de fusta de protecció per fer-lo realment accessible i construir un petit pas a l’alçada del barranc de la Vall Cervera on abans hi havia un pont, a més a més d’ordenar totes les finques que han penetrat dins l’antic camí i que s’haurien de recuperar.

Al terme de Jesús també s’hauria de recuperar l’embarcador, totalment abandonat i que passaria connectar amb el camí que ja existeix entre l’eix de l’Ebre. D’aquesta manera es recuperaria una antiga connexió, de fet la més curta, per connectar Jesús i Tortosa a través de Ferreries.

Jordi Jordan, portaveu de Movem Tortosa, ha descrit aquest projecte com “una proposta en positiu pensem que aportaria molts beneficis a la nostra ciutat si es porta a terme. Per una part, milloraria la mobilitat entre Tortosa i Jesús a peu i en bicicleta, fent el tram més curt i agradable. Per altra banda, representaria un nou actiu turístic que ampliaria tota la oferta que ja tenim i que també beneficiaria Jesús, a més de representar la recuperació d’un camí que és patrimoni històric i natural, al voltant del riu Ebre, el bosc de ribera i amb vistes al nucli antic, a la ciutat històrica i el barri de Remolins. Recuperaríem així un nou espai verd a la nostra ciutat, un nou espai saludable per a la ciutadania on passejar, caminar, fer exercici i disfrutar també en família”.

Tortosa, 28 de juliol de 2021.

Jordan insta al Govern de la Generalitat a construir una nova escola al barri de Remolins

Ara fa un any el ple municipal va aprovar una moció de Movem Tortosa que instava a la construcció d’una nova escola a Remolins. L’escola s’ha de fer realitat a partir de la col·laboració de l’ajuntament, que ha de cedir els terrenys, i la Generalitat que ha de tenir la voluntat real de construir un nou equipament a la ciutat.

Per aquesta raó, Jordi Jordan com a diputat de Movem Terres de l’Ebre i mitjançant el grup parlamentari d’En comú Podem, ha registrat una proposta de resolució al Parlament que pretén portar a debat la necessitat d’una nova escola al barri de Remolins a la institució que realment té les competències per fer-lo realitat a partir de l’acord ja pres al plenari municipal.

La proposta, que s’ha de debatre dins la comissió d’educació del Parlament, insta totes les forces polítiques a nivell català a iniciar els tràmits necessaris per a la seva construcció. Jordi Jordan, com a responsable de l’àrea d’educació del grup parlamentari ha definit aquesta actuació de “molt important per dos motius, per una banda considerem que l’edifici actual està obsolet des del punt de vista del que es necessari en una escola del segle XXI: instal·lacions, superfície, construïda a la postguerra i encaixonada entre el barri de Sant Jaume i Remolins, és molt difícil que doni resposta a les necessitats educatives actuals. L’altre motiu és que pensem que el barri de Remolins mereix un nou equipament que facilitaria una millora des del punt de vista urbanístic i social”. En aquest sentit Jordan remarca “a ningú se li escapa que l’escola de Remolins és una escola d’alta complexitat i per tant, el fet de construir una nova escola vinculada al campus de la URV, sobretot a les especialitats d’infantil i primària facilitaria la transformació de l’escola i donaria resposta a les necessitats educatives de famílies que viuen al barri”. “Aquestes són les raons que ens impulsen a treballar per que sigui una realitat en els propers anys” reitera.

A més de demanar una nova escola per al barri de Remolins, la proposta també reclama unes obres de manteniment per a l’escola actual, tenint en compte que un nou edifici no serà una realitat a curt termini, recollint així les necessitats exposades per la direcció del centre.


Movem Terres de l’Ebre també signa la proposta per un nou hospital a Tortosa

El diputat ebrenc ha anunciat també que s’adhereix a la proposta de resolució que ha presentat recentment el partir socialista en relació al nou hospital, signant la proposta i confirmant el vot favorable de la seva formació. En aquest sentit, Jordan ha explicat “la raó és sumar esforços i no entrar diferents propostes de resolucions amb la intenció de portar-ho a debat al Parlament. Des de Movem sempre hem defensat la construcció d’un nou hospital i no l’ampliació de l’actual, que considerem insuficient i un error històric i estratègic que no permet el creixement de l’hospital que necessita el territori, a més de no solucionar els problemes d’accessibilitat.”

En relació al nou hospital, Jordi Jordan ha afegit que “no hi ha cap proposta de viabilitat, sembla que només va ser una proposta de cara a les eleccions. Ara que tenim un nou govern a la Generalitat, posem damunt la taula la necessitat d’aquest nou equipament. Per tant, signem la proposta i hi votarem favorablement, com no podia ser d’altra manera”.


Tortosa, 10 de juny de 2021

Movem Tortosa demana la retirada de les comissions abusives de la banca als pensionistes i famílies vulnerables

Movem Tortosa defensarà al proper ple de l’ajuntament una moció de reprovació als bancs, demanant la retirada de les quotes de manteniment abusives, sobretot per als col·lectius més vulnerables, que es veuen penalitzats per comptar amb uns ingressos mensuals més baixos.

La digitalització de la banca, el tancament d’oficines i la reducció de personal està provocant grans problemes a la ciutadania en general i una desatenció encara major a la gent gran.

Cada vegada és més difícil, especialment per les persones grans, ser ateses personalment, ingressar o treure diners amb efectiu, ja que l’atenció al públic ha passat a estar limitada a unes quantes oficines i 2 hores al matí o als caixers automàtics, que per moltes persones és difícil de gestionar.

A totes aquestes restriccions de serveis s’han de sumar les quotes abusives de manteniment, les denominades “prestacions de servei”, que poden arribar fins als 240 euros l’any per a totes aquelles persones que tinguin ingressos mensuals inferiors a 600€ (pensionistes, assalariats/des, desocupats/des, subsidis, etc), és a dir, per a les persones més desfavorides.

Tenint en compte que la ciutadania està obligada a percebre els ingressos per transferència, els bancs tenen tot el control per desenvolupar aquestes pràctiques poc ètiques i denunciables en un moment de crisi sanitària i social com l’actual que perjudica als i les més desfavorides atesa la insuficiència d’ingressos que perceben.

En aquest sentit, el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan declara “en aquests moments de dificultat per a tota la societat, la banca hauria de poder fer un gest almenys envers els col·lectius més vulnerables i deixar de percebre aquestes quotes totalment desproporcionades”. “És el mínim que podrien fer després d’haver-los rescatat amb diner públic, fruit dels impostos de tota la ciutadania a la que ara estan escanyant” reitera Jordan.

La moció a més de demanar la retirada d’aquestes quotes als col·lectius més desafavorits, insta el ple de l’ajuntament a reprovar als bancs amb els que hi treballa i elevar la petició al Parlament de Catalunya i al Ministerio de Consumo del Govern d’Espanya perquè actuïn amb les normatives pertinents per acabar amb aquestes pràctiques tan injustes i abusives, que perjudiquen a una immensa majoria de la ciutadania.


Tortosa, 31 de maig de 2021

Jordan insta al Govern de la Generalitat a declarar essencial al personal de la neteja del sector sanitari i sociosanitari

El passat 30 d’abril es va produir la vaga de la neteja a la majoria de centres sanitaris i sociosanitaris de tot Catalunya, convocada per els sindicats CCOO i UGT i USOC amb l’objectiu de denunciar la discriminació que pateix aquest col·lectiu, que va ser exclòs, per part del Govern de la Generalitat, de rebre la gratificació abonada al conjunt del personal sanitari i sociosanitari, i reclamar-ne el seu cobrament de manera immediata.

El coordinador de Movem Terres de l’Ebre i diputat al Parlament Jordi Jordan, es va reunir amb els comitès dels hospitals de Tarragona i Tortosa per tal de recollir les seues reivindicacions. Arrel d’aquesta trobada, el diputat ebrenc ha entrat una proposta de resolució al Parlament on recull les principals reclamacions del sector, que tot i estar a primera línia durant la pandèmia ha vist com es quedava relegat en quant a drets respecte altres sectors també exposats al risc de contraure el virus durant el desenvolupament diari de les seves tasques laborals.

Jordi Jordan considera que “el personal de neteja en els centres sanitaris i sociosanitaris ha estat en primera línia durant l’emergència sanitària de la COVID, en molts moments, sense comptar amb el material de protecció necessari. Van ser personal essencial per a fer front a la crisi sanitària, fins hi tot, arribant a doblar torns com van fer la resta de col·lectius de treballadores i treballadors sanitaris, i per tant, mereixen una equiparació de drets”.

Per altra banda, recorda que el Govern va reconèixer l’errada comesa al no incloure-hi el personal de neteja i que, el juliol passat, es van comprometre a estudiar-ho. Els treballadors, però, denuncien que des de llavors no s’han reunit amb cap interlocutor del Govern i critiquen que encara no tenen cap resposta.

El col·lectiu recorda que han de portar EPI’s per a treballar i, per tant, corren el mateix risc que la resta de personal sanitari. En conseqüència, consideren que a igual risc han de tenir la mateixa gratificació. Cal recordar, a més, que el personal de neteja forma part d’un dels grups amb més precarietat, cosa que no ajuda a la seua formació, que minimitzaria fortament els riscos que assumeix actualment el col·lectiu en la lluita contra l’epidèmia del Covid-19.

Les treballadores i treballadors en vaga també reivindiquen que el coronavirus es consideri una malaltia professional, com ja passa amb el personal sanitari. Segons els empleats, per exemple, només a l’Hospital Vall d’Hebron hi ha més de 200 persones encarregades de tasques de neteja que han passat la malaltia. Unes xifres que rebaixa l’empresa responsable, que afirma que només 68 treballadores han estat de baixa per Covid des del març de 2020. Situacions similars succeeixen als Hospitals Joan XXIII o Verge de la Cinta de Tarragona i Tortosa.

La proposta de resolució de la formació progressista reclama al Govern fer efectiu el pagament de la gratificació al conjunt de treballadores i treballadors de la neteja dels centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya, a més a més de declarar-los personal essencial. Per aquesta raó, també preveu realitzar les gestions oportunes per a reconèixer la COVID com a malaltia professional del personal sanitari i sociosanitari de Catalunya i acabar així amb la discriminació del col·lectiu.

La vaga va comptar amb un ampli seguiment per part de les treballadores i treballadores, malgrat el serveis mínims abusius establerts per al Generalitat, i que han estat recorreguts judicialment per les centrals sindicals.


Tortosa, 18 de maig de 2021

Movem Tortosa demana que es torni a celebrar el Renaixement amb aforament limitat al Nucli Antic i amb actes a l’aire lliure

Movem Tortosa ha registrat aquest dilluns una demanda a l’Ajuntament de Tortosa perquè el govern municipal recuperi la Festa del Renaixement per aquest any, si l’evolució de la pandèmia ho permet. Davant la incertesa de si es celebrarà o no la festa de recreació història enguany, el primer grup de l’oposició ha proposat que es recuperi tal i com està succeint en altres ciutats del país amb altres esdeveniments similars.

En aquest sentit, Jordi Jordan, ha recordat que «Girona està celebrant el festival “Temps de Flors”, tancant l’aforament al barri vell amb un màxim de 10.000 persones per garantir distàncies i efectuant tots els actes a l’aire lliure; per altra banda, Tarragona celebrarà també el “Tarraco Viva” amb actes en petit format a l’aire lliure i telemàtics, recuperant l’edició que no es va celebrar l’any passat».

És per tot això, que el cap de l’oposició a l’Ajuntament de Tortosa ha reclamat «originalitat, convicció i ganes de recuperar la Festa del Renaixement per enguany amb totes les limitacions necessàries; no podem fer el mateix de l’any passat, quatre cercaviles i desfilades, cal celebrar-la amb responsabilitat i amb tota l’experiència que ara tenim en relació al Covid però amb il·lusió, perquè ho necessitem econòmicament i socialment a la ciutat, molt tocada pels efectes de la pandèmia».

Des de Movem Tortosa consideren necessari adaptar-se al Covid, celebrant actes amb aforaments limitats, majoritàriament a l’exterior; també posen damunt la taula restringir l’accés al nucli antic, al número de persones que permeti la normativa, tal i com han fet a la ciutat de Girona, atès que la part antiga és la que més visitants rep; tanmateix, creuen que també seria una bona idea celebrar algunes activitats en altres barris de la ciutat per dispersar la gent i així poder evitar aglomeracions; però el que és evident, segons Jordan, «és que cal que actuem com fan a la resta de Catalunya i busquem solucions per poder recuperar poc a poc la Festa que aporta més recursos econòmics a la ciutat; ho necessitem” ha afirmat el cap de l’oposició.

Convocatòria del Comitè d’Organització de la Capital de la Cultura Catalana

L’any 2018 el Ple de l’Ajuntament per unanimitat avalava la candidatura de Tortosa com a Capital de la Cultura Catalana (CCC) per l’any 2021, amb la condició sine qua non de crear un Comitè Organitzatiu amb representació de totes les forces polítiques, per tal de que la CCC fos realment un projecte de ciutat on tots hi poguessin fer i rebre propostes dels esdeveniments a celebrar durant l’any de capitalitat.

Aquest comitè es va constituir després de moltes pressions per part de l’oposició a finals de 2020, ja a les portes de l’inici de la CCC i sense capacitat real de participar en la organització dels actes inicials, ja tancats, enlloc de fer-ho amb anterioritat per poder planificar i treballar conjuntament.

La realitat a dia d’avui és que aquest comitè no s’ha convocat, ni tant sols per informar dels actes programats, des de desembre de 2020, “fet que evidencia la poca voluntat de participació i transparència de l’equip de govern sociovergent”.

És per això que des de Movem Tortosa es demana la convocatòria urgent d’aquest comitè, atès que “ens trobem pràcticament a l’equador de la CCC i l’organització s’està portant de manera unilateral per part del govern sociovergent, que no ha convocat el comitè organitzatiu ni tant sols per informar dels actes ja tancats i programats. En demanem per això la convocatòria i ens oferim a treballar conjuntament per fer de la CCC un acte de ciutat tal i com es van comprometre i abandonar les posicions tancades que no ens permeten avançar com a ciutat”.

Tortosa, 11 de maig de 2021